بخشی از محصولات ابزار دقیق شرکت سپهر تامین اسپادانا از تولید کنندگان آمریکایی ، اروپایی و آسیایی به شرح زیر معرفی می گردد :